Kvaliteedijuhtimine

CF&S Estonia AS’i eesmärgiks on osutada kvaliteetseid ja professionaalseid teenuseid. Püüdes mõista oma klientide soove ja vajadusi, pakume neile teistest paindlikumaid, efektiivsemaid ning konkurentsivõimelisemaid lahendusi. CF&S Estonia peab oluliseks nii tööohutuse kui ka keskkonnaohutuse tagamist oma tegevustes. Kliendi rahuolu tagamine on tähtsaim kvaliteedikriteerium, mille järgi meie poolt osutatava teenuse kvaliteeti hinnata.

 

CF&S-i kvaliteedijuhtimissüsteem on heaks kiidetud Lloyd's Quality Assurance Limited poolt ja vastab kvaliteeti tagavale standarditele ISO 9001:2015

CF&S lao keskkonnajuhtimissüsteem on heaks kiidetud Lloyd’s Quality Assurance Limited poolt ja vastab keskkonnajuhtimise standardile ISO 14001:2015

 

 

Kvaliteet tähendab meie jaoks:

  • paindlikkust – meie töötajad on kättesaadavad ning reageerivad kliendi soovidele esimesel võimalusel
  • personaalset lähenemist – organisatsioonis on määratletud kliendihaldurid, kes tegelevad klientide soovide ja ettepanekutega
  • professionaalsust – me arendame oma töötajaid vastavuses turu arengusuundadega ja teenuste arenguga, nõustame klienti tema eesmärkide parema saavutamise nimel, kindlustame kliendi päringutele ja tagasisidele vastamise ööpäeva jooksul, oleme kursis oma valdkonna seadusandlusega, kasutame kontrollitud taustaga koostööpartnereid, jälgime klientide rahulolu ning rakendame korrigeerivaid meetmeid mittevastavuste esinemisel;
  • efektiivsust – konkurentsivõimelise hinnaga kvaliteetsete teenuste pakkumine klientidele, jälgime kliendibaasi ning turuosa